trénink 39 -Zpátky na stromy

Datum a čas: 28.5. 15:00 - 31.5. 17:00

Popis:

název:  Zpátky na stromy

připravila jsem OB s převážně volným pořadím kontrol, dalo by se to považovat za nácvik na foxoring (bez rádia)

mapa je v příloze, případně si kontroly můžete překreslit na mapu Ušákov.

start je na kontrole č.1, cíl je na kontrole č.10. (Řícmanští mohou si start a cíl prohodit)

po startu  hledáte kontroly č. 2-8 v libovolném pořadí.

popis kontrol : 1-10 výrazný strom

příjemnou zábavu přeje Lída


Výsledný čas a délku tréninku nebo aspoň info o účasti:  zapisujte do tabulky zde


Všeobecné pokyny (konkrétní pokyny se mohou lišit):

na tomto webu bude vystavena mapa s jednoduchým mapovým OB o délce cca 4 km. Kontroly si obkreslíte do své mapy, případně si vytisknete mapu z přílohy.  Začátek je vždy první uvedený den v 15 hod,  kontroly se budou sbírat poslední den po 17hod. Lokalita tréninku se bude měnit, ale vždy to bude v nejbližším okolí Bílovic, případně i částečně v obci. Vzhledem k tomu, že je brzo tma, doporučujeme čelovku s sebou.

Na kontrolách, startu i cíli bude reflexní čtvereček ve tvaru OB lampionku s číslem kontroly. Trať je postavena tak, aby se dala běžet i po setmění, tedy vede po cestách a kontroly mají reflexku, aby se daly lépe najít. Pro měření času můžete použít systém IOrienteering nebo si čas si změříte sami.  Prosím dodržujte fair-play.   Výsledný čas zapisujte do tabulky, samozřejmě můžete trať oběhnout i vícekrát a svůj čas si vylepšit 🙂   Protože tréninky nemohou být společné, tak zápis do tabulky je jediným dokladem, že jste se tréninku zúčastnili. Prosím tedy, abyste se poctivě zapisovali.  Nejaktivnější účastníky na konci zimní sezóny oceníme, tedy neváhejte 🙂

Pokud byste se chtěli zapojit do přípravy tréninků, jste samozřejmě vítáni. Můžete navrhnout nějakou trasu, trénink postavit nebo  sklidit kontroly po tréninku.  nestyďte se a ozvěte se, díky

 

Přihlášení závodníci:


Napsat komentář