trénink 37 – postřeh

Datum a čas: 19.4. 15:00 - 25.4. 17:00

Popis:

název: Postřeh !!!

a máme tu další trénink, převážně běžecký, ale tentokrát (podobně jako v ROB) kontroly nejsou na mapě. Na mapě je vyznačena linie, kterou  oběhnete a cestou budete hledat kontroly, jejichž polohu si budete zakreslovat do mapy. Kontroly mohou být  kdekoli na vyznačené trase, nejen na křižovatkách. Snažila jsem se to dávat viditelně na keře co nejblíž u cesty. Kolečko zakreslené na mapě je pouze informace o tom, kde na sebe mapy navazují, není to jedna z hledaných kontrol.

Kontroly 1,2,3 byste mohli najít i dvakrát (cestou tam a zpět), ostatní kontroly (4-10) stačí najít jednou 🙂

Na kontrolách je naše  reflexka s kódem a fáborkem, jiné fáborky a značky se nepočítají .

Mapu se zakresleným kontrolami můžete pak vhodit do poštovní schránky u nás doma.

start/cíl je nad koncem Vodárenské, viz mapa.

mapa je tady   mapa je trochu starší, ale cesty celkem sedí, akorát porosty se dost změnily.

šťastný lov přeje Lída


Výsledný čas a délku tréninku nebo aspoň info o účasti:  zapisujte do tabulky zde


Všeobecné pokyny (konkrétní pokyny se mohou lišit):

na tomto webu bude vystavena mapa s jednoduchým mapovým OB o délce cca 4 km. Kontroly si obkreslíte do své mapy, případně si vytisknete mapu z přílohy.  Začátek je vždy první uvedený den v 15 hod,  kontroly se budou sbírat poslední den po 17hod. Lokalita tréninku se bude měnit, ale vždy to bude v nejbližším okolí Bílovic, případně i částečně v obci. Vzhledem k tomu, že je brzo tma, doporučujeme čelovku s sebou.

Na kontrolách, startu i cíli bude reflexní čtvereček ve tvaru OB lampionku s číslem kontroly. Trať je postavena tak, aby se dala běžet i po setmění, tedy vede po cestách a kontroly mají reflexku, aby se daly lépe najít. Pro měření času můžete použít systém IOrienteering nebo si čas si změříte sami.  Prosím dodržujte fair-play.   Výsledný čas zapisujte do tabulky, samozřejmě můžete trať oběhnout i vícekrát a svůj čas si vylepšit 🙂   Protože tréninky nemohou být společné, tak zápis do tabulky je jediným dokladem, že jste se tréninku zúčastnili. Prosím tedy, abyste se poctivě zapisovali.  Nejaktivnější účastníky na konci zimní sezóny oceníme, tedy neváhejte 🙂

Pokud byste se chtěli zapojit do přípravy tréninků, jste samozřejmě vítáni. Můžete navrhnout nějakou trasu, trénink postavit nebo  sklidit kontroly po tréninku.  nestyďte se a ozvěte se, díky

 

Přihlášení závodníci:


Napsat komentář